Fortumin Säätiö

Fortumin Säätiö on Fortum Oyj:n ja Neste Oyj:n yhteinen säätiö, jonka tarkoituksena on tukea luonnontieteellistä, teknillistieteellistä sekä taloustieteellistä tutkimus-, opetus- ja kehitystyötä energia-alalla. Säätiön toiminnan painopistealueet ovat energian tuotanto ja käyttö sekä liikenteeseen liittyvät energiaratkaisut.

Tässä tarkoituksessa säätiö myöntää avustuksia, apurahoja, tunnustuspalkintoja tai muulla tavoin taloudellisesti tukea tarkoituksensa toteuttamiseen liittyviä toimintoja sekä harjoittaa tiedotus- ja julkaisutoimintaa. Apuraha voidaan antaa selvästi määrättyyn tarkoitukseen myös useampivuotisena rahallisesti määrätynsuuruisena sitoumuksena.

 

EPRG-haku

Väitöskirjaa tekevä tohtori-opiskelija tai valmistunut tohtori voi saada EPRG – Fortum Foundation Fellow – apurahan. EPRG – Fortum Foundation Fellow-apuraha oikeuttaa jatko-opintoihin tai tutkimustyöhön Cambridgen yliopiston Energy Policy Research Groupissa. Apurahan suuruus on enintään 30.000 euroa ja se myönnetään enintään 12 kuukaudeksi kerrallaan. Apurahaa maksetaan erissä kuukausittain. Apurahalla tehtävän työn aiheen pitää soveltua sekä Fortumin säätiön että EPRG:n painopistealueisiin. Päätöksen mahdollisen apurahan myöntämisestä tekevät Fortumin säätiön ehdotuksen pohjalta säätiö että EPRG yhdessä. Lisätietoja osoitteesta: http://www.eprg.group.cam.ac.uk/ EPRG:n vaatimukset löytyvät osoitteesta: http://www.eprg.group.cam.ac.uk/category/for-research-visitors/